Zakres  usług projektowych :

 

Budownictwo ogólne

Nasza oferta obejmuje wykonanie wielobranżowych projektów  budowlanych i wykonawczych  obiektów kubaturowych - budynki  mieszkalne , użyteczności publicznej,obiekty przemysłowe. Wykonujemy również projekty związane z modernizacją istniejących obiektów, adaptacją pomieszczeń,  a także dokumentację rozbiórkową obiektów.


Farmy wiatrowe

W zakres oferty związanej z projektowaniem farm wiatrowych wchodzi:

 • wykonanie badań geotechnicznych i ekspertyz podłoża gruntowego
 • wykonie projektów budowlanych i wykonawczych fundamentów turbin
 • wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych infrastruktury drogowej , placów montażowych, modernizacji istniejących dróg
 • wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych  branży energetycznej
 • wykonanie projektów stacji transformatorowych i obiektów GPZ
 • nadzór autorski na budowie

Obiekty telekomunikacyjne

Świadczymy usługi polegające na kompleksowej obsłudze formalno-prawnej i  projektowej w zakresie projektowania obiektów telekomunikacyjnych.

Oferujemy  pakiet prac projektowych, niezbędnych w procesie budowy nowych stacji telekomunikacyjnych oraz  rozbudów  stacji istniejących. Realizujemy obsługę projektową dla obiektów telekomunikacyjnych zlokalizowanych na  budynkach i budowlach (budynki mieszkalne, kościoły, kominy, słupy energetyczne, budynki przemysłowe) oraz obiektach wieżowych (wieże kratowe, maszty strunobetonowe itp.)


Konstrukcje  strunobetonowe

Świadczymy  usługi w zakresie projektów specjalnych  wież strunobetonowych produkcji  Gastel Prefabrykacja Sp. z o.o. oraz  wież wykonanych z prefabrykowanych kręgów żelbetowych.

Prace projektowe  w/w wież  realizowane są pod indywidualne potrzeby Zamawiającego  i obejmują obiekty:

 • dostrzegalnie p.poż
 • wieże typu intower  z możliwością lokalizacji sprzętu wewnątrz wieży bez konieczności stosowania kontenera na sprzęt.
 • wieże oświetleniowe
 • pylony reklamowe
 • wieże do monitoringu i pomiarów ruchu
 • wieże specjalne o niestandardowym wyglądzie,  dostosowanym do miejscowych wymagań wizualnych  typu:  stylizowana wieża na latarnię morską w terenach nadmorskich