Raporty

Mając na względzie prawidłowe wykonywanie obowiązków informacyjnych przewidzianych przepisami prawa dla spółek publicznych, zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016, zamieszczamy na naszej stronie korporacyjnej raporty bieżące i okresowe.

 

RAPORTY BIEŻĄCE  RAPORTY OKRESOWE