Herkules S.A. , powstała w wyniku połączenia, w styczniu 2010 roku, dwóch spółek EFH Żurawie Wieżowe S.A. i Gastel S.A.

Od 3 marca 2010 roku do 4 grudnia 2011 roku funkcjonowaliśmy pod nazwą Gastel Żurawie S.A., zaś usługi sprzętowe świadczyliśmy  pod nazwą handlową  Herkules. 

W związku z faktem, iż marka ta była jednoznacznie i pozytywnie kojarzona przez rynek z usługami dźwigowymi oraz transportem ponadgabarytowym, zdecydowaliśmy na zmianę nazwy Spółki na Herkules S.A.

Zmiana nazwy weszła w życie w dniu 5 grudnia 2011 roku.

Połączenie potencjału obu firm w efekcie zwiększyło efektywność działań oraz umocniło naszą pozycję na rynku obsługi sprzętowej inwestycji budowlanych.