Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw

Działanie 2.2.1 Wsparcie Konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw

Uruchomienie produkcji innowacyjnych wież strunobetonowych

Kwota wydatków ogółem: 3.464.875,38 PLN

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 3.176.321,01 PLN

Kwota dotacji: 1.588.160,51 PLN

OKRES REALIZACJI: 2008-2013

 

Bezpośrednim celem inwestycji było wdrożenie proekologicznej nowej technologii produkcji innowacyjnych wież strunobetonowych o wysokości 60 m n.p.t., znanej w Polsce poniżej 1 roku. Technologię produkcji innowacyjnych wież strunobetonowych o wysokości 60 m n.p.t. charakteryzowała zarówno innowacyjność produktowa, jak i procesowa. Dzięki wdrożeniu nowej technologii możliwym było uruchomienie produkcji innowacyjnych wież strunobetonowych - pierwszej prototypowej wieży strunobetonowej o wysokości 60 m n.p.t w Polsce. Powstała ona z przeznaczeniem do zamontowania na wysokości 60 m nad poziomem terenu anten nadawczo-odbiorczych oraz mikrofalowych zapewniających obsługę klientów sieci oraz źródeł oświetlenia. Wykonana wieża była konstrukcją strunobetonową realizowaną w innowacyjnej technologii wirowania składającą się z trzech lub czterech segmentów odpowiednio o długości 20m lub 15m.