Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Działanie 4.4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Wdrożenie innowacyjnej usługi przebudowy obiektów mostowych w 24h

Kwota wydatków ogółem: 45 932 262,61 PLN

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 38 590 838,65 PLN

Kwota dotacji: 15 436 335,46 PLN

OKRES REALIZACJI: 2008-2013

 

Inwestycja polegała na zakupie nowoczesnego parku maszynowego w celu uruchomienia świadczenia innowacyjnej usługi przebudowy obiektów mostowych w 24h. Wdrożona innowacyjna technologia powstała w oparciu o wyniki prac badawczo-rozwojowych opracowanych przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w ramach projektu badawczo-wdrożeniowego Most w 3 miesiące, realizowanego w ramach programu Inicjatywa Technologiczna. Elementy prac B+R, które zostały wykorzystane i wdrożone w wyniku realizacji inwestycji, dotyczyły innowacyjnej technologii szybkiej przebudowy obiektów mostowych z wykorzystaniem wielkogabarytowych prefabrykatów i połączeń klejowo-sprężonych.

Realizacja wyżej opisanej inwestycji umożliwiła przedsiębiorstwu dalsze poszukiwanie i wykorzystywanie w praktyce wyników prac B+R, nowych koncepcji, pomysłów i wynalazków, a tym samym dyfuzję innowacji w przedsiębiorstwie. Efektem czego jest realizacja kolejnego projektu współfinansowanego ze środków EFRR.

 

Zobacz film z inwestycji