Strategia Herkules S.A.

Strategia Herkules S.A. opiera się na systematycznym rozwoju, poszerzaniu przedmiotu działalności o nowe obszary oraz wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych (wdrażanie do praktyki gospodarczej innowacyjności na poziomie międzynarodowym).  W związku z czym Herkules S.A. stale i skutecznie wykorzystuje dostępne środki unijne.

Zrealizowaliśmy z sukcesem już 3 projekty wspófinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Aktualnie realizujemy kolejny projekt „2 turbiny w 72 godziny– Innowacyjna usługa kompleksowego wznoszenia elektrowni wiatrowych”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.