Skup akcji Herkules S.A.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI HERKULES S.A.

 Zaproszenie

PREZENTACJA DLA AKCJONARIUSZY

 Prezentacja

DOKUMENTY DLA AKCJONARIUSZY BĘDĄCYCH OSOBAMI FIZYCZNYMI

 Załącznik 1A - Oferta Sprzedaży

 Załącznik 2A - Dyspozycja blokady akcji wystawienia instrukcji rozrachunkowej oraz świadectwa depozytowego

 Załącznik 3A - Pełnomocnictwo

 Załącznik 4 - Świadectwo depozytowe

 Załącznik 5 – Lista Punktów Obsługi Klienta Noble Securities

DOKUMENTY DLA AKCJONARIUSZY BĘDĄCYCH OSOBAMI PRAWNYMI LUB INNYMI JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI

 Załącznik 1B - Oferta Sprzedaży

 Załącznik 2B - Dyspozycja blokady akcji wystawienia instrukcji rozrachunkowej oraz świadectwa depozytowego

 Załącznik 3B - Pełnomocnictwo

 Załącznik 4 - Świadectwo depozytowe

 Załącznik 5 – Lista Punktów Obsługi Klienta Noble Securities

DOKUMENTY DLA AKCJONARIUSZY BĘDĄCYCH KLIENTAMI BANKÓW DEPOZYTARIUSZY

 Załącznik 1C - Oferta Sprzedaży

 Załącznik 2C - Dyspozycja blokady akcji wystawienia instrukcji rozrachunkowej oraz świadectwa depozytowego

 Załącznik 3C.1 - Oświadczenie podmiotu prowadzącego rachunki papierów wartościowych

 Załącznik 4C - Świadectwo depozytowe dla klienta banku depozytariusza

 Załącznik 4C omnibus account - Świadectwo depozytowe dla klienta banku depozytariusza_omnibus account

 Załącznik 4C omnibus account_eng - Świadectwo depozytowe dla klienta banku depozytariusza_omnibus account (wersja w języku angielskim)

 Załącznik 5 – Lista Punktów Obsługi Klienta Noble Securities

DOKUMENTY DLA AKCJONARIUSZY BĘDĄCYCH KLIENTAMI PODMIOTÓW ZARZĄDZAJĄCYCH AKTYWAMI NA RACHUNKACH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

 Załącznik 1C - Oferta Sprzedaży

 Załącznik 2C - Dyspozycja blokady akcji wystawienia instrukcji rozrachunkowej oraz świadectwa depozytowego

 Załącznik 3C.2 - Oświadczenie podmiotu zarządzającego aktywami na rachunkach papierów wartościowych

 Załącznik 4 - Świadectwo depozytowe

 Załącznik 5 – Lista Punktów Obsługi Klienta Noble Securities

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Emitenta

 Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Noble Securities

 Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Noble Securities (pełnomocnik)