Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 

Działanie 4.4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

2 turbiny w 72 godziny – Innowacyjna usługa kompleksowego wznoszenia elektrowni wiatrowych

WARTOŚĆ PROJEKTU: 35.574.100,00 PLN

UDZIAŁ UNII EUROPEJSKIEJ: 17.539.170,00 PLN

OKRES REALIZACJI: 2013-2014

 

Celem inwestycji jest dywersyfikacja oferty Herkules SA poprzez wprowadzenie innowacyjnej usługi kompleksowego wznoszenia elektrowni wiatrowych – 2 turbiny w 72 godziny, co stanowi realizację strategii Herkules SA w zakresie dynamicznego rozwoju utworzonego w Herkules SA działu energetyki wiatrowej, który zajmuje się generalnym wykonawstwem prac związanych z budowa farm wiatrowych. Wdrażana w ramach inwestycji innowacyjna technologia kompleksowego wznoszenia elektrowni wiatrowych została opracowana przez Herkules SA i jest znana na świecie nie dłużej niż 3 lata. Zasadniczy element technologii, decydujący o jej innowacyjności, objęty został działaniami mającymi na celu ochronę wyłącznych praw własności przemysłowej Herkules SA w zakresie uzyskania patentu. 

Istotą innowacyjności usługi, wprowadzanej na rynek docelowy w wyniku pierwszego wdrożenia technologii objętej ochrona praw własności przemysłowej, jest znaczące zwiększenie szybkości i wydajności usługi kompleksowego wznoszenia elektrowni wiatrowych przy jednoczesnym znaczącym ulepszeniu jej cech funkcjonalnych i użytkowych takich jak bezpieczeństwo, uniwersalność, optymalizacja przestrzenna i koszty.