Kalendarium

Nasze Kalendarium zawiera informacje o terminach publikacji raportów okresowych, konferencjach, datach walnych zgromadzeń oraz datach najistotniejszych zdarzeń dotyczących firmy.

 

OKRESY ZAMKNIETE

2021 Sierpień

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 31 sierpnia 2021r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Rozliczenie transakcji sprzedaży akcji

-

Przyjmowanie ofert sprzedaży akcji Herkules S.A.

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 r. półroczny za I półrocze 2018 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie