Zakład Prefabrykacji Betonu w Karsinie  został przekształcony w spółkę zależną Herkules S.A. i funkcjonuje pod nazwą Gastel Prefabrykacja S.A. z siedzibą w Karsinie.

Gastel Prefabrykacja S.A. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Herkules.

 

Zarząd Gastel Prefabrykacja S.A.:

  • Prezes Zarządu – Przemysław Narloch

 

Kontakt


Sekretariat:

58 680 05 25

58 680 05 26

biuro@gastel.pl

Kierownik Działu Handlowego:

Kamila Babut

+48 722 199 081