O spółce

Spółka pod firmą Herkules S.A. jest profesjonalnym dostawcą usług sprzętowych w zakresie wynajmu urządzeń (w ofercie spółki znajduje się ponad 300 urządzeń dźwigowych typu żurawie wieżowe, hydrauliczne i gąsienicowe). Świadczy również usługi budowlano-montażowe związane ze wznoszeniem obiektów kubaturowych, inżynieryjnych, drogowych, farm wiatrowych. Realizuje także obiekty telekomunikacyjne i energetyczne. To głównie dla zaspokojenia potrzeb materiałowych takiego typu robót produkuje (poprzez swoją spółkę zależną Gastel Prefabrykacja S.A.) prefabrykaty strunobetonowe  oraz kontenery żelbetowe.

Oferta Herkules S.A. i spółek zależnych kierowana jest zasadniczo do sektora budowlanego i jego wszelkich gałęzi, począwszy od budownictwa infrastrukturalnego i drogowego, poprzez budownictwo mieszkaniowe, aż po wykonawstwo skomplikowanych obiektów przemysłowych i energetycznych. W tym celu Spółka zbudowała silne zaplecze maszynowo – logistyczne, składające się przede wszystkim z urządzeń transportu pionowego, w tym również wysokotonażowych żurawi kratowych na podwoziach gąsienicowych. Szeroki zakres działalności budowlano –montażowej oraz produkcyjnej pozwala na kompleksową obsługę zlecanych projektów, a zebrane doświadczenia i dywersyfikacja działalności pozwalają szukać nowych rynków i branży, na których może ona odnieść sukces. Spółka Herkules S.A. poprzez spółki zależne działa w sektorze budownictwa energetycznego i telekomunikacyjnego uczestnicząc w budowie sieci przesyłowych i przekaźnikowych oraz świadcząc kompleksowe usługi wznoszenia i wyposażenia telekomunikacyjnych stacji bazowych. W zakresie tym Spółka współpracuje od lat z największymi na rynku operatorami sieci teletechnicznych oraz uczestniczy coraz szerzej w publicznych projektach modernizacyjnych. Spółka jest także aktywna w zakresie budowy obiektów energetyki wiatrowej.

 

WIĘCEJ INFORMACJI O NASZEJ DZIAŁALNOŚCI