Żurawie wieżowe

W obecnych czasach, na placu budowy, niezwykle istotne staje się optymalne wykonywanie robót, przede wszystkim transportowych i montażowych. W tym zakresie bardzo pomocne stają się żurawie wieżowe. Są to urządzenia dźwignicowe, potocznie zwane dźwigami. Mają za zadanie transportować ładunki, materiały oraz elementy konstrukcji. W określonych warunkach przy pomocy dźwigu dopuszczany jest także transport ludzi.

Budowa żurawia wieżowego

Dane techniczne charakteryzujące tego typu dźwig budowlany można podzielić ze względu na różne kategorie. Żurawie wieżowe ze względu na ich budowę dzieli się na żurawie stacjonarne (wolnostojące lub kotwione do konstrukcji) oraz żurawie przejezdne (szynowe, na podwoziu kołowym lub gąsienicowym). Głównymi elementami każdego dźwigu jest kolumna i wysięgnik. Kolumna żurawia budowlanego to zazwyczaj obrotowa podstawa, do której zainstalowany jest wychylny wysięgnik. Natomiast wysięgnik jest ramieniem dźwigu. Może on mieć możliwość regulacji kąta nachylenia. Wysięgnik może mieć budowę teleskopową.

Parametry decydujące o doborze dźwigu budowlanego

Dźwig wieżowy jako urządzenie służące do zmontowania danej konstrukcji wieloelementowej powinien być dobrany według określonych parametrów technicznych. Istotne w tym zakresie są:

  • Wysokość podnoszenia. Największe dźwigi naziemne osiągają wysokość podnoszenia do 100 m, w przypadku żurawi umieszczanych na budynkach, ograniczeniem jest długość liny podnoszącej;

  • Długość wysięgnika. Należy tutaj zauważyć, że wysięg żurawia jest odległością między osią pionową obrotu żurawia a równoległą do niej osią, która przechodzi przez środek haka i środek ciężkości zawieszonego na nim ciężaru;

  • Obrót wysięgnika. W tym zakresie wyróżnia się żurawie dolnoobrotowe (mechanizm obrotu znajduje się na dole wieży) i górnoobrotowe (mechanizm znajduje się na górze, obracany jest jedynie wysięgnik);

  • Udźwig. Jest to parametr określający maksymalny ciężar ładunku, jaki żuraw może transportować. Podaje się go w tonach lub kilogramach.

Zastosowanie żurawia wieżowego

Żuraw wieżowy jest narzędziem często wykorzystywanym w budownictwie. Pozwala on zaoszczędzić sporo miejsca, w szczególności w przypadku budowy w gęstej zabudowie. W budownictwie częściej stosowane są żurawie stacjonarne niż żurawie przejezdne. Przy odpowiednim doborze wysięgnika żurawia, cały dźwig montuje się na stałe, zapewniając odpowiedni zasięg roboczy. Żurawie wieżowe dają możliwość wykonania szybkiego montażu i transportu niezbędnych elementów lub materiałów. Z tego powodu ich zastosowanie na większych budowach jest uzasadnione ekonomicznie i przynosi znaczne oszczędności.