Rada nadzorcza

Piotr Kwaśniewski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wykształcenie:

Pan Piotr Kwaśniewski posiada wykształcenie wyższe techniczne. Ukończył Wyższą Szkołę Morską w Gdyni z tytułem magistra inżyniera elektroniki. W 1994 roku uzyskał licencje maklera papierów wartościowych. Ukończył kurs dla doradców inwestycyjnych.

Przebieg kariery zawodowej:

 • 02.2016 – nadal – Członek Rady Nadzorczej Triton Development S.A.
 • 05.2015 – nadal – Prezes Zarządu Polski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
 • 05.2013 - 03.2017 – Członek Rady Nadzorczej Herkules S.A.
 • 04.2013 – 10.2013  - Członek Rady Nadzorczej Bumech S.A.
 • 10.2009 – nadal – członek Rady Nadzorczej Draszba S.A.
 • 01.2009 - 09.2012 – Prezes Zarządu Sanwil Holding S.A.
 • 01.2009 – 04.2009 – Prezes Zarządu Sanwil Polska Spółka z o.o.
 • 02.2008 – 02.2009 – Prezes Zarządu Masters S.A.
 • 12.2007 – 02.2009 – Prezes Zarządu – MST Deweloper Sp. z o.o. (spółka zależna od MASTERS S.A.)
 • 01.2002 – 04.2006 – Prezes Zarządu – Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego Protektor S.A.
 • 1999 - 2002 - Członek Rady Nadzorczej – Permedia S.A.
 • 1998 – 2002 – Członek Rady Nadzorczej – Lubelskie Fabryki Wag Fawag S.A.
 • 02.1997 - 04.2002 – Prezes Zarządu – Lubelskie Towarzystwo Kapitałowe Sp. z o.o.,
 • 2001 - Członek Rady Nadzorczej – LZPS Protektor S.A.
 • 08.1996 – 01.1997 – Fabryka samochodów w Lublinie – specjalista ds. operacji finansowych
 • 04 – 07.1996 – Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego – makler papierów wartościowych.

Leszek Kukawski

Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie
magister prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

O mnie
Radca prawny/doradca restrukturyzacyjny.
Specjalista w zakresie procesów restrukturyzacyjnych, upadłościowych i likwidacyjnych.
Menadżer prawny.

Doświadczenie zawodowe
W latach 1989-2007 byłem sędzią Sądów Rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie. Specjalizowałem się w prawie upadłościowym i układowym oraz prawie korporacyjnym. Jako sędzia komisarz nadzorowałem największe postępowania upadłościowe i układowe prowadzone przez sąd upadłościowy w Lublinie.
W 2007 r. jako radca prawny otworzyłem kancelarię prawną specjalizującą się w prawie restrukturyzacyjnym i korporacyjnym .
W 2012 r. uzyskałem licencję syndyka, która z dniem 1 stycznia 2016 r. przekształciła się w licencję doradcy restrukturyzacyjnego.
W okresie kwiecień 2014 r. luty 2016 r. byłem Dyrektorem Departamentu Obsługi Korporacyjnej i Prawnej w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie S.A.
W okresie kwiecień 2014 r. grudzień 2015 r. byłem Przewodniczącym Rady Nadzorczej Geofizyki Toruń S.A.
Od 2016 r. jestem prezesem i jednym z partnerów Quadrat Partners Spółki z o.o. w Warszawie zaś od 2020 r. członkiem Rady Nadzorczej BISA S.A. w Warszawie.
Aktualnie kontynuuje prowadzenie kancelarii prawnej i działalność doradcy restrukturyzacyjnego. W tym czasie prowadziłem z sukcesem postępowania restrukturyzacyjne dużych spółek prawa handlowego oraz udzielałem pomocy prawnej innym doradcom restrukturyzacyjnym w prowadzonych przez nich postępowaniach restrukturyzacyjnych.

Zainteresowania
Literatura piękna, muzyka klasyczna
 

Błażej Dowgielski

Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie: 
2007-2012: Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosunków Międzynarodowych, studia magisterskie 

Doświadczenie zawodowe: 
BiznesPolska – 2006 r. – dziennikarz, redaktor 
Dziennikarz i redaktor prowadzący dwutygodnika o profilu biznes lokalny/rynek nieruchomości. 

Dziennik. Polska – Europa-Świat – 2007-2008 – dziennikarz 
Dziennikarz w dziale ekonomicznym gazety „Dziennik. Polska – Europa-Świat”, specjalizujący się w tematyce rynku surowców, nieruchomości i rynków kapitałowych. 

Gazeta Giełdy Parkiet – 2009-2011 – dziennikarz 
Dziennikarz, specjalizujący się m. in. w tematyce rynku nieruchomości, rynku motoryzacyjnego. 

Działalność gospodarcza – 2012 r.- nadal 
Świadczenie usług doradczych w zakresie public relations oraz relacji inwestorskich. 

EastSideCapital S.A. – 2014-2016 – prezes zarządu 
Prezes zarządu notowanej na NewConnect spółki prowadzącej, za pośrednictwem podmiotu zależnego, działalność inwestycyjną (seed, start-up). 

MakMedia Group sp. z o.o. – 2017 - nadal – prezes zarządu. 
Prezes zarządu, partner w firmie świadczącej usługi z szeroko pojętego zakresu PR & IR, wsparcia procesów IPO i SPO oraz doradztwa biznesowego. 

Udział w organach spółek: 
2013 – 2014 - The Farm 51 Group S.A., członek rady nadzorczej 
2014 – 2016 - EastSideCapital S.A., prezes zarządu 
2014 – 2016 - Pixel Ventures S.A., członek rady nadzorczej 
2017 – nadal - MakMedia Group sp. z o.o., prezes zarządu 
2017 – 2021, 2022 - Herkules S.A., członek rady nadzorczej 
2018 – 2022 - Sygnity S.A., członek rady nadzorczej 
2018 – nadal - DANKS ECDP S.A., członek rady nadzorczej 

Paweł Chołota

Członek Rady Nadzorczej


Pan Paweł Chołota jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, na którym ukończył studia licencjackie na kierunku Zarządzanie i Marketing oraz studia magisterskie na kierunku Finanse i Rachunkowość. Jest także absolwentem Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, na której ukończył studia podyplomowe na kierunku Doradca Inwestycyjny. 
Pan Paweł Chołota jest związany z Grupą Kapitałową WIKANA od 2011 r., w tym początkowo jako Specjalista ds. Controllingu, od 2014 r. jako Starszy specjalista ds. finansów i p.o. kierownika działu finansowego, następnie jako Kierownik Działu Controllingu i Finansów, zaś od 2016 r. jako Dyrektor Zarządzający ds. Finansowych. 
Pan Paweł Chołota w minionych latach pełnił także następujące funkcje: 
- od 03.2014 r. do 12.2014 r. Członek Rady Nadzorczej, a od 01.2015 r. do 04.2017 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej TBS „Nasz Dom” Sp. z o. o., 
- od 11.2016 r. Członek Rady Nadzorczej, a od 02.2017 r. do 07.2020 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej ZIELONE TARASY S.A., 
- od 05.2017 r. Członek Zarządu WIKANA S.A., 
- od 05.2017 r. prokurent Bioenergia Plus Sp. z o.o., 
- od 04.2016 r. do 09.2018 r. Członek Zarządu WIKANA MANAGEMENT Sp. z o. o., 
- od 05.2017 r. do 09.2018 r. Członek Zarządu WIKANA FORTEM Sp. z o. o. 
Pan Paweł Chołota obecnie sprawuje następujące funkcje w spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej WIKANA: 
- od 04.2016 r. Członek Zarządu, a od 01.2022 r. Prezes Zarządu WIKANA PROPERTY Sp. z o.o., 
- od 05.2017 r. Wiceprezes Zarządu WIKANA PROJECT Sp. z o.o., 
- od 06.2017 r. Likwidator w WIKANA NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. w likwidacji, 
jak również jest Członkiem Zarządu w części spółek wchodzących aktualnie w skład Grupy Kapitałowej WIKANA. 

Michał Stalmach

Członek Rady Nadzorczej

IPOPEMA TFI S.A., II 2022 – obecnie 
Zarządzający funduszami: IPOPEMA Małych i Średnich Spółek, IPOPEMA Emerytura Plus 

Skarbiec TFI S.A., X. 2017 – I 2022 
Zarządzający funduszami: Skarbiec Małych i Średnich Spółek, Skarbiec III Filar, Skarbiec Akcja, Skarbiec – Absolute Return Akcji FIZ, funduszami PPK 

Nationale-Nederlanden PTE S.A., VIII. 2016 – IX. 2017 
Młodszy zarządzający portfelem akcji: zarządzenie subportfelem spółek przemysłowych i medycznych 
wartości 1,5 mld PLN, w tym kilkunastoma spółkami z udziałem przekraczającym 5% kapitału, gdzie ważną rolę odgrywał nadzór właścicielski 

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., VII. 2009 – VIII. 2016 
Analityk: Sporządzanie rekomendacji i portfeli inwestycyjnych, w szczególności dla spółek budowlanych, przemysłowych i chemicznych 

DCF Consulting Sp. z o.o., III – VII.2009 
Konsultant: Sporządzanie studium wykonalności do wniosków o dofinansowanie w ramach projektów UE 

Top Consulting S.A., IV.2008 – I.2009 
Analityk finansowy: Sporządzanie analiz i wycen spółek 

Akademia Leona Koźmińskiego X.2004 – IX.2009
Finanse i bankowość: Specjalizacja: strategie inwestycyjne i kapitałowe 

SKŁAD KOMITETU AUDYTU DZIAŁAJĄCEGO W RAMACH STRUKTURY RADY NADZORCZEJ HERKULES S.A.:

 1. Błażej Dowgielski – Przewodniczący Komitetu Audytu
 2. Leszek Kukawski – Członek Komitetu Audytu
 3. Paweł Chołota – Członek Komitetu Audytu

Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089).