Dywidenda

Herkules S.A. zamierza zapewniać swoim akcjonariuszom udział w osiągniętym zysku poprzez wypłatę dywidendy. Przygotowując rekomendację co do podziału zysku Spółki oraz propozycję wypłaty dywidendy, Zarząd będzie brał pod uwagę sytuację finansową i płynnościową Grupy, istniejące i przyszłe zobowiązania oraz perspektywy rozwoju Grupy w określonych uwarunkowaniach rynkowych i makroekonomicznych.

HISTORIA WYPŁAT DYWIDENDY PRZEZ HERKULES S.A.

OkresDywidenda ogółemDywidenda na akcjęUstalenie prawaStan wypłaty
2019.01.01 – 2019.12.31----------------------------------------------------------------
2018.01.01 – 2018.12.31----------------------------------------------------------------
2017.01.01 – 2017.12.313.038.849,80 zł0,07 zł2018.08.29Wypłacona: 2018.09.19
2016.01.01 – 2016.12.316.945.942.40 zł0,16 zł2017.09.29Wypłacona:  2017.10.13
2015.01.01 – 2015.12.316.945.942,40 zł0,16 zł2016.08.24Wypłacona:  2016.09.13
2014.01.01 – 2014.12.312.604.728,40 zł0,06 zł2015.08.28Wypłacona:  2015.09.11

 Polityka dywidendowa 

 

PROSPEKTY EMISYJNE SKUP  SKUP AKCJI HERKULES S.A. W 2018 ROKU