Notowania

Akcje spółki Herkules S.A. zostały dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w grudniu 2006 roku.

Kod ISIN: PLZRWZW00012
Kod LEI: 2594006UP7JO0QGZ0H25
Ticker GPW: HRS