Przywiązujemy dużą wagę , aby usługi wykonywane przez Herkules S.A. były nowoczesne, efektywne ale też bezpieczne dla środowiska naturalnego.

Gwarancją wysokiej jakości oferowanych przez nas  prac  jest jasno określona „Polityka jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy”.

Polityka Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

 

Jednym z wymagań, jakie stawia sobie Spółka  jest dostosowanie świadczonych przez nas usług do oczekiwań naszych Klientów na każdym etapie poszczególnych procesów.

Nasz oferta jest ciągle doskonalona poprzez spełnienie wymagań :

  • systemu zarządzania jakością ISO 9001
  • systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001
  • systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001

 

Potwierdzeniem skuteczności tych systemów są nadane certyfikaty oraz stały nadzór zewnętrznych jednostek certyfikujących.

 

Certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001

Certyfikat systemu zarządzania środowiskiem ISO 14001

Certyfikat systemu zarządzania  bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001