Herkules S.A.  świadczy usługi  związane   z wykonaniem prac elektrycznych  w zakresie:

  • budowy linii kablowych oraz linii napowietrznych
  • budowy traktów światłowodowych
  • budowy i modernizacji stacji transformatorowych ( słupowych i kontenerowych)
  • budowy i modernizacja instalacji elektrycznych
  • wykonania zasilania gwarantowanego ( agregaty , UPSy)

Budowa stacji transformatorowej jest procesem kilku etapowym, w przypadku którego wymagane jest opracowanie szczegółowego projektu techniczno-prawnego. Wspomniane rozwiązania instalowane są w sieci elektroenergetycznej średniego napięcia tj. 15 lub 20 kV i mają na celu przetwarzanie oraz rozdzielanie energii elektrycznej, która następnie dostarczana jest do odbiorcy końcowego. Skorzystanie z takiej sieci dystrybucji daje możliwość wyraźnego poczynienia oszczędności, jak również zadbania o wyższy poziom bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, ponieważ sieci średniego napięcia są w mniejszym stopniu narażone na różnego rodzaju awarie niż np. w sieciach niskiego napięcia

Stacja transformatorowa przez wielu przedsiębiorców coraz częściej postrzegana jest jako opłacalna inwestycja, która w przyszłości może dać szereg wymiernych korzyści w prowadzonej działalności gospodarczej. Przede wszystkim wynika to ze znacznego zmniejszenia rachunków dystrybucyjnych energii elektrycznej, a jak wiadomo, praktycznie każda firma w różny sposób szuka oszczędności. Poprzez budowę stacji transformatorowej zmniejszone są straty napięcia podczas eksploatacji sieci dystrybucyjnej, które następnie dostosowywane jest odpowiednio do urządzeń odbiorczych posiadanych przez odbiorców końcowych

Z czego składają się stacje transformatorowe

W przypadku stacji transformatorowych nie może zabraknąć takich elementów jak:

  • Transformator – tzw. serce sieci, czyli urządzenie elektroenergetyczne, którego sposób działania oparty jest o zjawisko indukcji, pozwalające a zmianę poziomu napięcia,

  • Rozdzielnia średniego napięcia – miejsce, do którego dochodzą wszystkie przewody elektryczne SN,

  • Rozdzielnia niskiego napięcia – czyli miejsce, do którego przyłączane są przewody elektryczne nN.

Budowa stacji transformatorowych wynika z tego, że większość z nich, tych najczęściej stosowanych i spotykanych ma za zadanie zmieniać napięcie ze średniego na niskie.

Herkules S.A. – wieloletnie doświadczenie w budowie stacji transformatorowych

Ze względu na samą specyfikę stacji transformatorowych, jak również szereg norm i przepisów prawnych, które należy spełnić w momencie ich budowy, a następnie eksploatacji, tego typu rozwiązania winny być projektowane i budowane wyłącznie przez wykwalifikowane firmy. I tu z pomocą przychodzi nasza firma, która posiada nie tylko wieloletnie doświadczenie w zakresie świadczenia takich usług jak budowa sieci transformatorowych, ale także, która posiada zarówno wykwalifikowaną kadrę pracowniczą z niezbędnymi uprawnieniami elektrycznymi, jak i fachowy sprzęt.