Herkules S.A.  świadczy usługi  związane   z wykonaniem prac elektrycznych  w zakresie:

  • budowy linii kablowych oraz linii napowietrznych
  • budowy traktów światłowodowych
  • budowy i modernizacji stacji transformatorowych ( słupowych i kontenerowych)
  • budowy i modernizacja instalacji elektrycznych
  • wykonania zasilania gwarantowanego ( agregaty , UPSy)