Sektorowy Program Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw

Działanie 2.2.1 Wsparcie Konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw

Rozbudowa parku maszynowego w celu świadczenia innowacyjnych usług dźwigowych

Kwota wydatków ogółem: 31.786.134,88 PLN

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 23.152.000,00 PLN

Kwota dotacji: 9.260.800,00 PLN

OKRES REALIZACJI: 2008-2013

 

W ramach inwestycji wdrożona została innowacyjna technologia stawiania obiektów inżynierii lądowej, znana i stosowana w Polsce poniżej 1 roku. Technologia ta wykorzystywała najnowsze rozwiązania techniczne i umożliwiała świadczenie innowacyjnych usług dźwigowych w zakresie montażu obiektów telekomunikacyjnych i energetycznych, mostów, siłowni wiatrowych, stadionów oraz prac w rafineriach i przemyśle ciężkim. Implementacja innowacyjnej technologii pozwoliła na zwiększenie precyzji i jakości pracy, poprawę ergonomii i bezpieczeństwa pracy oraz obniżenie kosztów eksploatacji.

Dzięki zrealizowaniu projektu możliwym było poszerzenie asortymentu oferowanych usług i wprowadzenie do niego 5 nowych usług: montaż mostów, siłowni wiatrowych, stadionów i prace w rafineriach i przemyśle ciężkim.