Kalendarium

Nasze Kalendarium zawiera informacje o terminach publikacji raportów okresowych, konferencjach, datach walnych zgromadzeń oraz datach najistotniejszych zdarzeń dotyczących firmy.

 

OKRESY ZAMKNIETE

2018 Wrzesień

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 r.

Dzień wypłaty dywidendy (dzień „W”)

Dzień ustalenia prawa do dywidendy (dzień „D”)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r.

Jednostkowy raport roczny za 2017 rok

Skonsolidowany raport roczny za 2017 rok

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Herkules S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Herkules S.A.

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku

Dzień wypłaty dywidendy