Przewiń do treści

Żurawie wieżowe - czym są i kiedy się ich używa

Żuraw wieżowy to rodzaj dźwignicy, która składa się z dwóch podstawowych części: pionowego masztu montowanego bezpośrednio na gruncie lub na podwoziu szynowym i z wysięgnika poziomego zakończonego przeciwwagą. Rolą tego olbrzymiego urządzenia jest przenoszenie ciężkich elementów w obrębie placu budowy.

Gdzie wykorzystuje się żurawie wieżowe?

Zastosowanie żurawi wieżowych jest bardzo szerokie. Wykorzystuje się je głównie w budownictwie (wielkopowierzchniowym, przemysłowym itd.), a także do transportu towarów w tym bardzo ciężkich konstrukcji stalowych. Tak szerokie zastosowanie żurawia wieżowego jest możliwe głównie ze względu na jego bardzo dużą powierzchnię roboczą. Żuraw optymalizuje prace budowlane w obrębie placu budowy. Dzięki niemu można podnosić i przenosić bardzo duże ciężary i to z wykorzystaniem pomocy zaledwie jednej lub dwóch osób (operator + hakowy).

Klasyfikacja żurawi budowlanych (wieżowych)

Pod względem konstrukcyjnym rodzaje żurawi wieżowych można definiować na dwa sposoby. Pierwszy z nich zależy od umieszczenia mechanizmu obrotowego wysięgnika. Zgodnie z tym:

  • żurawie górnoobrotowe to konstrukcje, w których mechanizm obrotowy jest umieszczony na górze, co oznacza, że obraca się wyłącznie konstrukcja wysięgnika żurawia, a nie jego kolumna,
  • żurawie dolnoobrotowe to konstrukcje, w których mechanizm obrotowy został umieszczony w dolnej części żurawia; oznacza to, że w modelu tym obraca się nie tylko wysięgnik, ale też kolumna żurawia budowlanego.

Żurawie wieżowe można również klasyfikować pod kątem sposobu montażu do podłoża. Jeśli żuraw osadzony jest na stałe, to mówi się wtedy o rozwiązaniu stacjonarnym. Alternatywą dla niego jest żuraw przejezdny, który jest osadzony na specjalnym podwoziu (szynowym, kołowym, gąsienicowym itd.).

Jakie są podstawowe parametry pracy żurawi?

Najważniejszym parametrem definiującym przydatność żurawi na placach budowy jest oczywiście ich udźwig, który najczęściej wyrażony jest w tonach. Uwaga — jest to parametr zmienny, który określa maksymalne obciążenie konstrukcyjne, jakie może znieść żuraw. Istotne jest, że maksymalna wartość udźwigu zależeć będzie od położenia wysięgnika. Im wysięgnik jest bardziej oddalony od osi obrotu żurawia, tym udźwig jest mniejszy. Kolejnym parametrem, który warto wziąć pod uwagę, jest wysokość użyteczna, której wartość równa jest odległości haka (w jego najwyższym położeniu) od powierzchni gruntu. Z kolei wysięg żurawia to maksymalna odległość od osi żurawia, na którą może zostać wysunięty hak. Ostatnim, bardzo istotnym parametrem żurawia jest tzw. moment roboczy, czyli iloczyn pomiędzy wysięgiem a maksymalnym udźwigiem. Oznacza to, że w konstrukcjach wieżowych żurawie wieżowe mają ów parametr stały, gdyż udźwig jest odwrotnie proporcjonalny do odległości wysięgu haka od osi konstrukcji.

Podsumowując, żuraw wieżowy to bardzo ważny sprzęt budowlany, który będąc w kształcie pionowej wieży, zapewnia doskonałą widoczność i operatywność na całym placu budowy. Wysokość żurawia zależy od konstrukcji kolumny i bardzo często przekracza 100 m.