Przewiń do treści

OTWARCIE POSTĘPOWANIA UKŁADOWEGO WOBEC SPÓŁKI

Postanowieniem z dnia 7 listopada 2023 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt: WA1M/GR/20/2023, postanowił otworzyć postępowanie układowe wobec Herkules S.A., wyznaczyć nadzorcę sądowego, którego funkcję będzie pełnić Paweł Jacek Lewandowski (numer licencji 735) oraz wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny.


               Zawiadomienie do Wierzycieli Spółki o otwrciu postępowania układowego.