Przewiń do treści

Herkules S.A. na terenie EC Siekierki w Warszawie

Na zlecenie firmy PM TECHNOLOGIE SP. Z O.O., wykonujemy montaż klatki schodowej oraz konstrukcji dachu na budowie Kompletnej Instalacji Separacji Popiołów ProAsh na terenie EC Siekierki w Warszawie.

Zadanie to jest realizowane żurawiem gąsienicowym Terex Demag CC 2800 o udźwigu Q=600 ton w konfiguracji: SW o długości wysięgnika podstawowego 66m + wysięgnik pomocniczy 36m + balast 240 ton.

Spółka celowa w skład, której wchodzi PGNiG TERMIKA S.A. oraz Lafarge Cement S.A. Holcim, została założona w celu wybudowania i eksploatacji instalacji separacji popiołów lotnych wykorzystując opatentowaną technologię elektrostatycznej separacji materiałów mineralnych. W wyniku przeprowadzenia separacji powstają dwa strumienie popiołów: jeden zawierający poniżej 5 proc. części palnych (Proash) i drugi zawierający ok. 30-40 proc. części palnych (Hicarbon). Przewidywana wydajność instalacji pozwoli na poddanie separacji ok. 190 000 ton popiołów lotnych wytworzonych w Elektrociepłowni Siekierki. Popiół Proash o niskiej zawartości węgla jest poszukiwanym surowcem do produkcji cementu i betonu. Lafarge wnosi do projektu doświadczenie i wiedzę z zakresu proekologicznych technologii gospodarowania popiołami.