Przewiń do treści

Herkules S.A. modernizuje bloki na Elektrowni Turów

Na zlecenie firmy Polimex Energetyka S.A., wykonujemy prace dla potrzeb realizacji zadania „Modernizacji kotłów na blokach 1-3 w Elektrowni Turów w Bogatyni” dla PGE GiEK S.A.

Zadanie to jest realizowane nowym żurawiem wieżowym specjalnie przez nas zakupionym do tej inwestycji. Jest to największa dostępna jednostka w naszej flocie, tj. Terex CTT 561 o maksymalnym udźwigu 32ton. Żuraw ma rzadko w Polsce spotykaną wysokość wolnostojącą wynoszącą 85,2m podnoszenia.

Z uwagi na specyficzne warunki wykonania zadania do montażu żurawia wieżowego użyliśmy największego żurawia gąsienicowego w naszym parku maszynowym, tj. Terexa Demag CC2800 o maksymalnym udźwigu Q=600 ton w konfiguracji SSL/LSL LF2 o długości wysięgnika podstawowego 138m + wysięgnik pomocniczy 12m + łączny balast 410 ton (250t superlift).

Celem modernizacji kotłów jest zwiększenie ich efektywności, optymalne ich wykorzystanie oraz zwiększenie ich żywotności o minimum 20 lat. Ponadto zmodernizowane bloki mają spełniać zaostrzone w ostatnim czasie normy środowiskowe.