Przewiń do treści

Dozór techniczny nad dźwignicami

Współczesne dźwignice to zaawansowane technicznie urządzenia, które odgrywają kluczową rolę w wielu sektorach przemysłu. W tym artykule przyjrzymy się, dlaczego kontrola dźwignic jest tak istotna i jakie są główne wymagania dozoru technicznego.

Bezpieczeństwo dźwignic – priorytet w każdym przedsiębiorstwie

Dźwignice są nieodłącznym elementem wielu zakładów produkcyjnych, magazynów czy portów. Służą do przenoszenia ciężkich ładunków, często w trudno dostępnych miejscach. Każda awaria takiego urządzenia może prowadzić nie tylko do strat finansowych, ale przede wszystkim do zagrożenia życia i zdrowia pracowników. Dlatego tak ważne jest, aby dźwignice były regularnie kontrolowane pod kątem ich stanu technicznego.

Kontrola dźwignic – co należy wiedzieć?

Kontrola dźwignic to nie tylko przegląd stanu technicznego urządzenia, ale przede wszystkim kompleksowa ocena jego funkcjonowania w rzeczywistych warunkach pracy. Obejmuje to m.in.:

 • sprawdzenie stanu lin, haków, wciągarek i innych kluczowych elementów dźwignicy,
 • ocena systemów zabezpieczających przed przeciążeniem,
 • testy wytrzymałościowe i funkcjonalne.

Wymagania dozoru technicznego

Dozór techniczny dźwignic jest ściśle uregulowany prawnie. Wymagania dotyczące kontroli dźwignic są określone w przepisach i normach technicznych. Obejmują one m.in.:

 • regularność przeglądów (częstość zależy od typu dźwignicy i warunków jej eksploatacji),
 • kwalifikacje osób przeprowadzających kontrolę,
 • zakres badania technicznego,
 • dokumentację potwierdzającą prawidłowość przeglądu.

Kto przeprowadza dozór techniczny dźwignic?

Dozór techniczny dźwignic jest zadaniem wysoce specjalistycznym i wymaga odpowiednich kwalifikacji oraz doświadczenia. W Polsce kontrolę nad dźwignicami przeprowadzają uprawnieni inspektorzy dozoru technicznego, którzy uzyskali stosowne uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT).

Inspektorzy UDT to osoby, które przeszły rygorystyczny proces szkolenia i egzaminowania. Posiadają oni wiedzę z zakresu budowy i działania dźwignic, norm bezpieczeństwa, a także przepisów prawnych dotyczących eksploatacji tych urządzeń.

W jaki sposób przeprowadzany jest dozór techniczny dźwignic?

 1. Przygotowanie do kontroli.
  Przed przystąpieniem do kontroli, inspektor UDT dokładnie zapoznaje się z dokumentacją techniczną dźwignicy, jej historią eksploatacji oraz ewentualnymi wcześniejszymi usterkami.
 2. Ocena stanu wizualnego.
  Inspektor sprawdza stan lin, haków, wciągarek oraz innych kluczowych elementów dźwignicy pod kątem widocznych uszkodzeń czy śladów nadmiernego zużycia.
 3. Badania techniczne.
  W zależności od typu dźwignicy i jej przeznaczenia mogą być przeprowadzane różnego rodzaju badania, takie jak badania ultradźwiękowe, radiograficzne czy magnetyczno-proszkowe.
 4. Testy funkcjonalne.
  Polegają one na sprawdzeniu, czy dźwignica prawidłowo reaguje na polecenia i czy wszystkie jej elementy działają zgodnie z przeznaczeniem.
 5. Ocena dokumentacji.
 6. Wydanie opinii.

Dozór techniczny dźwignic to skomplikowany i wieloetapowy proces. Dozór techniczny nad dźwignicami to nie tylko obowiązek prawny. Bezpieczeństwo dźwignic to przede wszystkim gwarancja efektywności pracy. Regularna kontrola dźwignic pozwala na wczesne wykrycie ewentualnych usterek i zapobieganie awariom. Dlatego tak ważne jest, aby każde przedsiębiorstwo korzystające z dźwignic dbało o prawidłowy dozór techniczny.