Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 21 czerwca 2022 r.