Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 12 stycznia 2022.

Ogłoszenie

 

Pełnomocnictwo

Wypełnione pełnomocnictwo w formacie pdf należy przesłać na adres

pelnomocnictwo.wza@herkules-polska.pl

 

Propozycje zmian w porządku obrad i treści uchwał

Propozycje zmian w porządku obrad i propozycje uchwał należy przesyłać na adres

zmiany.wza@herkules-polska.pl