Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 31 sierpnia 2021