Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 25 czerwca 2021 r.